Khởi động mềm 3RK1301-1BB00-0AA2

Hãng sản xuất: Siemens