Khởi động mềm 3RK1301-0BB13-0AA4

Hãng sản xuất: Siemens