Khởi động mềm 3RK1301-0BB10-0AB4

Hãng sản xuất: Siemens