Cầu dao bảo vệ 3RV28114AD10

Hãng sản xuất: Siemens