Cầu dao bảo vệ 3RV28111HD10

Hãng sản xuất: Siemens