Cầu dao bảo vệ 3RV28111ED10

Hãng sản xuất: Siemens