Cầu dao bảo vệ 3RV28111DD10

Hãng sản xuất: Siemens