Cầu dao bảo vệ 3RV28111BD10

Hãng sản xuất: Siemens