Cầu dao bảo vệ 3RV28111AD10

Hãng sản xuất: Siemens