Cầu dao bảo vệ 3RV28110JD10

Hãng sản xuất: Siemens