Cầu dao bảo vệ 3RV28110ED10

Hãng sản xuất: Siemens