Cầu dao bảo vệ 3RV27214BD10

Hãng sản xuất: Siemens