Cầu dao bảo vệ 3RV24314BA10

Hãng sản xuất: Siemens