Cầu dao bảo vệ 3RV23314DC10

Hãng sản xuất: Siemens