Cầu dao bảo vệ 3RV23314BC10

Hãng sản xuất: Siemens