Cầu dao bảo vệ 3RV23211FC10

Hãng sản xuất: Siemens