Cầu dao bảo vệ 3RV23211CC10

Hãng sản xuất: Siemens