Cầu dao bảo vệ 3RV23110BC10

Hãng sản xuất: Siemens