Cầu dao bảo vệ 3RV20324XA15

Hãng sản xuất: Siemens