Cầu dao bảo vệ 3RV20314UB15

Hãng sản xuất: Siemens