Cầu dao bảo vệ 3RV20314UB10

Hãng sản xuất: Siemens