Cầu dao bảo vệ 3RV20214BA40

Hãng sản xuất: Siemens