Cầu dao bảo vệ 3RV20214BA10

Hãng sản xuất: Siemens