Cầu dao bảo vệ 3RV20210GA20

Hãng sản xuất: Siemens