Cầu dao bảo vệ 3RV20114AA40

Hãng sản xuất: Siemens