Cầu dao bảo vệ 3RV20114AA25

Hãng sản xuất: Siemens