Cầu dao bảo vệ 3RV20114AA10

Hãng sản xuất: Siemens