Cầu dao bảo vệ 3RV20111GA25

Hãng sản xuất: Siemens