Cầu dao bảo vệ 3RV20111CA40

Hãng sản xuất: Siemens