Cầu dao bảo vệ 3RV20111BA40

Hãng sản xuất: Siemens