Cầu dao bảo vệ 3RV20110GA20

Hãng sản xuất: Siemens