Cầu dao bảo vệ 3RV20110GA15

Hãng sản xuất: Siemens