Cầu dao bảo vệ 3RV20110GA10

Hãng sản xuất: Siemens