Cầu dao bảo vệ 3RV20110CA25

Hãng sản xuất: Siemens