Cầu dao bảo vệ 3RV20110BA25

Hãng sản xuất: Siemens