Category Archives: Bộ lập trình PLC

Bộ lập trình PLC allen bradley

Allen bradley 1769-L32E

Allen bradley 1769-L32E Thông số kỹ thuật bộ lập trình PLC 1769-L32E: Characteristic 1769-L31 1769-L32C 1769-L32E 1769-L35CR 1769-L35E User Memory 512 kB 750 kB 750 kB 1.5 MB 1.5 MB CompactFlash card • 1784-CF64 • 1784-CF128 • 1784-CF64 • 1784-CF128 • 1784-CF64 • 1784-CF128 • 1784-CF64 • 1784-CF128 • 1784-CF64 • 1784-CF128 Communication Ports 2 RS-232 ports (isolated DF1 or […]

Đại lý PLC Omron

Đại lý PLC Omron Bộ lập trình CP1E-N40S1DT1-D Product name Specifications External power supply (24 VDC) (A) Current consump- tion (A) Model Power Supply In- puts Out- puts Output type Program capacity Data memory capacity 5 V 24 V E[][]-type CPU Units with 10 I/O Points 100 to 240 VAC 6 4 Relay 2K steps […]

Bộ lập trình PLC 1768-L45

Bộ lập trình PLC 1768-L45 Thông số kỹ thuật Allen bradley 1768-L45 Characteristic Allen bradley 1768-L43 Allen bradley 1768-L45 User Memory 2 MB 3 MB CompactFlash card • 1784-CF64 • 1784-CF128 • 1784-CF64 • 1784-CF128 Communication Options • EtherNet/IP • ControlNet • DeviceNet • EtherNet/IP • ControlNet • DeviceNet Serial communication port 1 RS-232 port 1 RS-232 […]

Bộ lập trình PLC 1768-L43S

Bộ lập trình PLC 1768-L43S Thông số kỹ thuật Allen bradley 1768-L43S đại lý 1768-L45S | nhà phân phối 1768-L45S | rockwell 1768-L45S | allen bradley 1768-L45S Characteristic Allen bradley 1768-L43S Allen bradley 1768-L45S User Memory 2 MB standard 0.5 MB safety 3 MB standard 1 MB safety CompactFlash card • 1784-CF64 • 1784-CF128 • […]