Module nguồn 2094-BC01-MP5-M

Thông số module nguồn allen bradley:

Kinetix 6200 and Kinetix 6500 IAM Power Module (460V) Specifications
IAM Power Module 2094-BC01-MP5-M 2094-BC01-M01-M 2094-BC02-M02-M
AC Input Voltage 324…528V rms 3-Phase (360…480 nom)
AC Input Frequency 47…63 Hz
Main AC Input Current Nominal (rms) 10 A 10 A 24 A
DC Input Voltage (Common Bus follower) 458…747V DC
DC Input Current (Common Bus follower) 9 A 9 A 22.6 A
Control Power AC Input Voltage 95…264V rms single-phase (230V nominal)
Continuous Output Current to Bus (Adc) 9 A 9 A 22.6 A
Intermittent Output Current to Bus (Adc) 20 A 20 A 38 A
Continuous Power Output to Bus (nominal) 6 kW 6 kW 15 kW
Module Size Specifications
Height (mm) 290 290 290
Width (mm) 125 125 125
Depth (mm) 290 290 290

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.